VARSLING


RETTNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SAKER SOM GJELDER SEKSUELL TRAKASSERING OG OVERGREP I HASVIK IL


Hasvik IL følger Norges Idrettsforbund sin «Retningslinjer for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep» som er vedtatt i 2010 og revidert i 2017.

Har du opplevd noe, eller sett noe kan du kontakte relevant person i Hasvik ILs styre eller i de instanser som står nevnt i skrivet fra idrettsforbundet.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/


Hovedstyret og gruppelederne finner du ved å klikke her