FALKEBERGHØGDA


Høyde over havet: 

Parkeringa over Breivik: 63 moh.

Falkeberghøgda: 234 moh. 


Lengde på turen fra startpunkt: 

3,1 km. Tur/retur 6,2 km. 


Turbeskrivelse: 

Parker på øvesiden av Breivik og gå ned til tunnellen. Det er lurt å parkere på avkjørselen til Sørsandfjorden av hensyn til trafikk og parkeringsplass. Turen starter på Breiviksiden av Falkebergtunnellen og følger ryggen på fjellet helt til sjekkpunkt. Deler av stien følger T-merkinga til "Sørøya på langs". Det er merket med pil-skilt når man møter denne stien. 


Kjennetegn i langskapet: 

Bart fjell. Gressbakker og lyng. Bratte flåg mot vest, mot Sørsandfjorden. 


Hva ser man herfra: 

Sørsandfjorden vest for Falkeberghøgda. 

Stupavatnan i nordøst. 

Brevik og Breivikfjorden i sør, med Hasvik og fjellene rundt bak. 

Brevikikbotn, Store Himmelhaugen og innover Sørøya i øst.


Historie: 


Turen går langs venstresiden av Falkebergtunnellen. Tunnellen er 108 m lang og ble åpnet i 1970.

Når du kommer opp på Falkeberget går turen langsetter dette fram til et flott utsiktspunkt. Du ser ned til Sørsandfjorden som er et naturreservat. Fjorden ble i 1991 fredet på grunn av dens spesielle sanddyner og vegetasjon.

Fortsetter du turen videre utover finner du fine fiskevann og du kommer innom et tidligere Opplev Sørøya turområde ved Stupanvatnan.

Falkebergrennet på ski har løype langs deler av traseen. Rennet ble startet av Sørvær IL i 1980 og gikk fram til år 2000, med unntak av i 1990. Hasvik IL overtok og blåste liv i rennet igjen i 2016. Rennet ble avlyst i 2020 på grunn av korona-nedstenging og flyttet i 2021 på grunn av snøforholdene. 


Breivik: 

Breivik er ei flott lita bygd med mange flotte strender for de som har lyst til å ta turen ned til bygda. Breivik har i dag 4 hus med fastboende. 

Breivik er et gammelt fiskevær, handelssted og tingsted. Stedet er i tidligere tider nevnt som et av de beste fiskeværene i Finnmark.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, natur, vann
Automatisk generert beskrivelse


Før 1911 var det svært dårlige havneforhold i Breivik. Fiskerne måtte etter dagens slit dra båtene opp på land. Det kunne komme opptil 300 fiskere med otringer, fembøringer og treroringer.

Hvert båtlag måtte ha med bjørkestenger som ble brukt under båtene for lettere å trekke dem opp på land. Sommeren 1911 begynte arbeidet med å bygge molo i Breivik, og dette arbeidet varte til 1926.

I likhet med resten av Finnmark, ble Breivik brent av den tyske okkupasjonsmakten høsten 1944. Da bodde det 20 familier på stedet. Seks av familiene lot seg tvangsevakuere av tyskerne, mens resten gjemte seg i huler og hytter.

I februar 1945 var disse familiene blant de 502 som ble hentet av 4 engelske destroyere og tatt med til Murmansk. De ble så flyttet over til allierte handelsskip og kom til Glasgow 28. februar 1945.

Etter frigjøringen av Norge i 1945 kom de tilbake til et Breivik i ruiner. Stedet ble gjenreist med boliger, nytt fiskebruk, skole med lærerbolig, bedehus, samfunnshus, vannverk og elektrisitet.

Under en storstorm i 1948 ble store deler av moloen i Breivik ødelagt. En søknad om total utbedring av moloen ble avvist, og den ble derfor bare delvis reparert i 1957.

I 1968 ble Breivik fraflyttingsstemplet, og det var mange som flyttet fra stedet. Trenden endret seg for en kort periode da Rolf og Helga Hansen startet fiskemottak og butikk i 1977.

 

Sørsandfjorden: 

Sørsandfjord er en liten vakker fjord på yttersiden av Sørøya. Fjorden er ca. 2 km bred ved munningen, ca. 1 km bred ved botnen og 1,5 km lang. Sandstranda innerst i fjorden er 1,3 km lang.

Sørsandfjord ble fredet som naturreservat i 1991, med formål å bevare de helt spesielle sanddynene og vegetasjonen i fjorden. Det er derfor ikke tillatt å brenne bål på sanddynene, bruke motorkjøretøy og det må ikke plukkes eller innføres nye plantearter. 

 

Sørsandfjorden ble først kjøpt opp av Baard Christensen og Hans Jakobsen i 1776, hvor det ble drevet med småbruk og slått. Den siste som bodde i Sørsandfjord var Ole Jensen som drev småbruk der fram til han flytta til Hasvåg ca. 1904. I dag kan man se tuftene fra huset og fjøset nord for den ene hytta i fjorden. 

På midten av 1800-tallet drev A. Krane fra Breivik skiferbrudd i Sørsandfjorden. Han leide inn en finlender som het Hikki Jossela til å drive skiferbruddet fram til rundt århundreskiftet. Før krigen hadde stort sett alle husene på Breivik skifer fra Sørsandfjorden på taket. Man kan i dag se skiferbruddet på sørsiden, som i dag kalles Josselastykket/Josselajordet. 

Etter at fjorden ble fraflyttet har den vært et yndet sted for mange, spesielt av folket på Breivik som har brukt fjorden mye. Det står i dag to hytter i fjorden. 

Skogen i fjorden var tidligere Finnmarks nordligste bjørkeskog. Den ble for ca.10-15 år siden svært redusert etter lauvmakkangrep, men er i dag på vei å vokse tilbake. For rundt 65 år siden ble det plantet gran og furu i fjorden, men det er først de siste årene disse har seg vokst til.