STORE HIMMELHAUGEN

 

Høyde over havet: 

Start/parkering: 33 moh. Toppen av Himmelhaugen: 401 moh.

 

Lengde på turen fra startpunkt: 

Ca 12 km tur/retur

 

Kjennetegn i landskapet: 

Turen følger sti deler av veien, ellers merket løype med noen partier myr og ur helt mot toppen. Fantastisk utsikt alle veier fra toppen. 

  

Hva ser man herfra: 

360 grader med fritt syn i alle himmelretninger! 

I sør mot Breivikbotn og Hasvik. 

I vest mot Breivik, Ramnes, Andotten og Finnkjerringa. 

I nordvest, Nordsandfjord og Kulia.

I nordøst og øst, Bølefjellet, Reinlifjellet, Ofjord og Slusken

 

Historie: 

Mange kjenner kanskje området her fra Falkebergrennet eller skuterløype om vinteren. En god del av dere har gått til Nordsandfjord og Kulia (tidligere års turer i Opplev Sørøya), begge med samme startpunkt og som kan sees godt fra toppen av Himmelhaugen. Området i sør er reingjerde. Man må huske å vise hensyn i periodene det samles reinsdyr i området, og huske på å lukke igjen portene man går gjennom på turene. 

 

Det har tidligere vært bosetning i Nordsandfjorden. Ungene som bodde her gikk på internatskole i Breivik, en måned på skole og en måned hjemme. Bebyggelsen på stedet ble brent under 2.verdenskrig, men etter krigen ble Nordsandfjorden bygd opp igjen. De siste som dro herfra, flyttet huset sitt til Sørvær i 1954.

Vinteren 1944 søkte 133 mennesker tilflukt i ei av hulene her, i stedet for å bli tvangsevakuert. Det tok knappe to uker før de ble funnet.

 

Nordsandfjorden ble fredet som naturreservat i 1991. Formålet med fredningen er å bevare de spesielle sanddynene og vegetasjon i fjorden. Det er blant annet ikke lov å sanke ved eller tenne bål i sanddynene, ikke tillatt med bruk av motorkjøretøy, og nye plantearter må ikke innføres.  


Åfjord: 

Lokalt omtales det ofte som Ofjorden. Fjorden strekker seg 9 kilometer sørøst til Ofjordbukta i enden av fjorden. Fjorden har innløp mellom Ofjordnæringen i sørvest og Steinnæringen i nordøst. Ofjorden er en perle av et turmål dersom noen har lyst til å se stedet.

I Åfjorden kom det 1.april 1942 sovjetiske spioner. Dette var nordmenn som hadde rømt til Sovjet og fått militær opplæring der. Spionene rømte fra Åfjord til Norsandfjorden for å unngå å bli tatt av tyske soldater som var blitt varslet om spionenes opphold. Mange av lokalbefolkningen var involvert i å skjule spionene. 

16.03.1873 var det ei stor skredulykke i Ofjorden. Et snøskred slo over et hus med 2 familier, og 8 mennesker ble tatt av skredet. Av disse omkom 7. Våningshus og fjøs ble ført rett på sjøen.40 småfe og 2 kyr ble også drept av skredet, som man mener kom fra Reinlifjellet.