VARSLING I HASVIK IL


I Hasvik IL skal alle være trygge. Det er derfor viktig for oss at du sier i fra når du opplever noe som er et brudd på våre reglement, retningslinjer eller etiske verdier. Vi ønsker å vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige når du sier i fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. Hasvik IL tar alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. 


Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser og handlinger som du selv har opplevd, har vært vitne til, har direkte kjennskap til eller har hørt fra andre. 

Eksempler på varsler kan være underslag av penger, trakassering fra trener eller ledere, mobbing fra utøvere, juksing i konkurranser, diskriminerende oppførsel med mer. 

Det skal være lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. På idrettsforbundets temasider kan du lese mer om varsling i idretten.


Hvor/til hvem sendes varslet?

Hasvik IL mottar varslingssaker gjennom løsningen MittVarsel gjennom Norges Idrettsforbund. Når et varsel sendes inn er det administrator Geir Magne Gamst som vil motta varslet. Dersom du ønsker at første mottaker skal være en annen person, kan du ta kontakt med en av våre kontaktpersoner for varsling. Du kan varsle skriftlig via varslingsskjema, over telefon eller ved personlig oppmøte. Om du velger å varsle muntlig, anbefaler vi likevel at du fyller ut varslingsskjema slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd. Det er også mulighet til å sende inn varsel anonymt i portalen. 

Geir Magne Gamst, leder i Hovedstyret. Tlf. 4049178.

Mari Gamst, leder turngruppa. Tlf. 97966089.

Renate Olsen, barneidrettsansvarlig. Tlf. 98610228.

Sissel I. Kristoffersen, ansvarlig for politiattester. Tlf. 48098337.


VarslingPortal


Hva bør du tenke på når du varsler?

  • Oppsummer hva som har skjedd, hvor det er skjedd, hvem du varsler om, og andre som er involvert. 
  • Vær så konkret som mulig. Dersom det er flere hendelser, beskriv dem separat og lag en tidslinje dersom du kan. 
  • Har du dukumentasjon, bilder, sms, chat, film eller lignende på det som har skjedd bør dette sendes som vedlegg. 
  • Vet du om andre som har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder navn og kontaktinformasjon til dem. 

Dersom du trenger rådgivning kan du kontakte Hasvik IL eller Troms og Finnmark Idrettskrets.


Saksgang i en varslingssak

Når varslet er sendt inn vil det oppnevnes saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i sakene blir ivaretatt underveis. Det er mulig å kommunisere med de saksansvarlige gjennom behandlingen av saken. 

I Hasvik IL bruker vi MittVarsel, et digitalt system for behandling av varslinggsaker. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som skal sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personopplysninger.