MOLLVIKA

 

Høyde over havet: 

Ved parkeringa: 34 moh.  

Mollvika: 14 moh.


Lengde på turen fra startpunkt:

Ca. 800 m. Ca. 1,6 km tur/retur.


Kjennetegn i landskapet: 

Rullesteinsfjære, former i landskap. Løs steinmasse.  Spisse berg. Lyng og myr.


Hva ser man herfra: 

Hånebba mot sør. Silda og Loppa mot vest. Hasvik og Hasvåg i sørøst.


Historie: 

Mollvika har spor av eldre bosetting. Sannsynligvis fra eldre steinalder.

Det er også gjort funn av mulig samisk bosetting i form av teltringer og matgjømmer.

I rullesteinura kan en se 3 groper som vitner om tidligere bruk og bosetting.

Det er også gjort funn av et gammelt kvartsbrudd i Mollvika. Det er en godt synlig kvartsåre på toppen/rota av Mollvikneset.

Du har Knottene i nærheten som er fine turområder og populære områder for sanking av måsegg. På toppen av Knottene har du flott utsikt.

Ved startområdet passerer du en skytebane. Det har tidligere vært kommunal søppelfylling der. I stor kontrast til dagens gjenvinning ble søpla brent. Man kunne lukte når det var søppelbrenningsdag. Det var i perioder også masse rotter der. På folkemunne var de «store som hunder». Det inngjerdete området du passerte rett før turstien starter er den gamle septiktømminga.