Årsmøte 2021

Postet av Hasvik IL den 23. Feb 2021

Årsmøte i Hasvik Idrettslag 2021

 

Hovedstyret innkaller til digitalt årsmøte 17.03.2021 kl. 18:00

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Årsberetning for 2020.
 9. Regnskap for 2020. 
 10. Innkomne saker. 
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter.
 12. Budsjett 2021.
 13. Organisasjonsplan.
 14. Valg.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes til styret innen 04.03.2021 kl 18.00 på e-post medlem.hasvikil@gmail.com eller per post: Hasvik Idrettslag, Storgata 27, 9590 Hasvik. 

Fullstendig saksliste og sakspapirer legges ut på klubbens hjemmeside, www.hasvikil.no, senest en uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av klubben i minst én måned, fylle minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hasvik IL. 


Påmelding til årsmøtet

På grunn av smitteverntiltak blir det i år avholdt digitalt årsmøte.  Årsmøtet avholdes på Teams. Stemming foregår i Forms i Teams. Fordi årsmøtet avholdes digitalt, blir det i år påmelding til årsmøtet. Påmelding skjer på e-post medlem.hasvikil@gmail.com eller til leder på tlf. 40491780 innen 04.03.2021 kl. 18.00. Få med navn og e-postadresse. Påmelding til årsmøtet og årsmøteformen er gjort i samråd med idrettskretsen. 

Dersom du ønsker å delta, men ikke har tilgang til Teams/PC, ta kontakt med leder innen påmeldingsfristen slik at hovedstyret kan se på alternativer å møte på

Link til årsmøtet sendes på e-post til deltakerne senest to dager før årsmøtet, sammen med instruks for hvordan årsmøtet skal gjennomføres digitalt. Det er mulig å logge seg på fra 17.45. 

Hovedstyret eller deler av hovedstyret møter på Hasvik ILs klubbrom. 


Vel møtt!


Med sportslig hilsen,

Styret i Hasvik Idrettslag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.