Ekstraordinært årsmøte

Postet av Hasvik IL den 12. Aug 2020


Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Hasvik Idrettslag

 

Mandag 31. august 2020 kl. 18.00

Årsmøtet avholdes på Klubbrommet i Aspelundveien 3B

 

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3: Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4: Valg

Tre medlemmer i styrene har fratrådt sine verv på grunn av flytting. Årsmøtet må derfor velge nye personer til følgende verv:

Hovedstyret:     1 styremedlem/kasserer og 1 varamedlem

Turn:                 1 varamedlem

Ski og fri:          1 varamedlem

Valgkomiteen legger frem sitt forslag på det ekstraordinære årsmøtet.

 

Fullstendig saksliste og sakspapirer legges ut på lagets hjemmeside, www.hasvikil.no. For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem av klubben i minst en måned og være fylt 15 år.

 

Velkommen på årsmøte!

Hilsen 

Styret i Hasvik IdrettslagKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.