Årsmøte 2020

Postet av Hasvik IL den 2. Feb 2020

Årsmøte i Hasvik Idrettslag 2020

 

Hasvik Hotel 04.03.2020 kl. 18:00

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Årsberetning for 2019.
 9. Regnskap for 2019 
 10. Innkomne saker. 
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter.
 12. Budsjett 2020.
 13. Organisasjonsplan.
 14. Valg.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes til styret innen 12.02.2020 på e-post medlem.hasvikil@gmail.com eller per post: Hasvik Idrettslag, Storgata 27, 9590 Hasvik. 

Fullstendig saksliste og sakspapirer legges ut på klubbens hjemmeside, www.hasvikil.no, senest en uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av klubben i minst én måned, fylle minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hasvik IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

 

Hasvik IL inviterer til middag etter årsmøtet. Det blir servert kyllingkebabtallerken. Egenandel kr 100,-. Påmelding til middagen skjer til Sissel innen fredag 28.02.20 kl. 12:00 på tlf.: 48098337, da vi må gi beskjed hvor mange blir. 


Vel møtt!


Med sportslig hilsen,

Styret i Hasvik Idrettslag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.