Årsmøte 2019

Postet av Hasvik IL den 28. Jan 2019

Årsmøte i Hasvik Idrettslag 2019

 

Hasvik Hotel 05.03.2019 kl. 18:00

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Årsmelding 2018
  5. Regnskap 2018
  6. Innkomne saker
  7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
  8. Budsjett 2019
  9. Organisasjonsplan
  10. Valg


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret innen 15.02.2019 på e-post medlem.hasvikil@gmail.com eller per post: Hasvik Idrettslag, Storgata 27, 9590 Hasvik.

Fullstendig saksliste og sakspapirer legges ut på lagets hjemmeside, www.hasvikil.no. For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem av klubben i minst en måned og være fylt 15 år. 

Hasvik IL inviterer til middag etter årsmøtet. Egenandel kr 100,- Påmelding til middagen skjer innen fredag 01.03.19 kl. 12:00 på tlf.: 92052576, da vi må gi beskjed hvor mange blir.  Betaling ved oppmøte, Vipps eller kontant.  

Vel møtt!


Med sportslig hilsen,

Styret i Hasvik Idrettslag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.