Årsmøte 2018

Postet av Hasvik IL den 17. Jan 2018

Årsmøte i Hasvik Idrettslag 2018

Hasvik Hotel 06.03.2018 kl. 18:00

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Årsberetning 2017
  5. Regnskap 2017
  6. Innkomne saker
  7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
  8. Budsjett 2018
  9. Organisasjonsplan
  10. Valg

Hasvik IL inviterer også til middag etter årsmøtet. Maten dekkes av HIL. Påmelding til middagen skjer innen fredag 02.03.18 kl 12:00 på tlf.: 92052576, da vi må gi beskjed hvor mange vi blir.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret innen 01.02.2017 på e-post gm_gamst@hotmail.com eller per post: Hasvik Idrettslag, Storgata 27, 9590 Hasvik.

Fullstendig saksliste og sakspapirer legges ut på lagets hjemmeside, www.hasvikil.no.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem av klubben i minst en måned og være fylt 15 år. Minner om at turngruppa, ski- og frigruppa og volleyballgruppa også er en del av Hasvik IL.


Med sportslig hilsen,

Styret i Hasvik Idrettslag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.