Om Hasvik IL


Hasvik Idrettslag ble stiftet 15.07.1946


Laget driver med turn, ski og volleyball, men legger også tilrette for turorientering, Opplev Sørøya (turer og toppturer) og arrangerer div. aktivitetsdager.

Hasvik IL har i dag ca. 150 medlemmer.


Tidligere har laget også drevet med fotball, friidrett, håndball og en kort periode med svømming. Det ble også drevet med vinteraktiviteter som hopp, kombinert og skøyter.


Organisering

Hasvik Idrettslag (HIL) er organisert som et fleridrettslag. Hovedstyret er lagets øverste organ mellom årsmøtene, og er juridisk ansvarlig for all aktivitet som foregår i klubben. Hovedstyret består av leder, nestleder, kasserer og to styremedlemmer, pluss to varamedlemmer. I tillegg har lederne av undergruppene møte- og forslagsrett i Hovedstyret.

HIL er også organisert i grupper av særidretter, som har ansvar for gjennomføring av sine idretter og aktiviteter.

Hasvik Idrettslag er tilsluttet Norges Idrettsforbund og underlagt forbundets lover og normer. Laget er også via gruppene tilsluttet respektive særforbund. Opprettelse av nye grupper og søknad til medlemskap i særforbund vedtas av årsmøtet.

Organisasjonskartet til Hasvik Idrettslag, hentet fra organisasjonsplanen/klubbhåndboka vedtatt av årsmøtet:


Lysløypa

Hasvik IL eier og driver lysløypa på Hasvik. Arbeidet med vedlikehold av lysløypa er under planlegging. Ski- og frigruppa kjører opp skiløyper når det er forhold til det. Løypa er strekker seg 2,5 km fra Hasvik skole til Korsvikdalen.


Historie

Hasvik Idrettslag ble stiftet 15. juli 1946. Med på stiftinga var blant annet John Dahl, Ole Kivijervi og Håkon Holst-Olsen.

Til å begynne med var fotball den eneste idretten, men friidrett og vinteraktviteter som langrenn, hopp og kombinert kom fort med. På 50-tallet spilte damene håndball på sanden.

Det er veldig lite å spore av historien til laget før 1979 da laget ble rekonstruert. Det ble startet opp med fotball, ski, friidrett og turn. En liten periode på 1980-tallet drev man også på med svømming i håp om at man skulle få til en svømmehall på stedet Hasvik. Treningene foregikk sammen med Breivikbotn IL i bassenget i Breivikbotn. Hasvik Idrettslag tok også initiativ til å få ordnet badeplassen på Kvithellarn, hvor treningen foregikk på sommeren.

I 1982 stod den 2,5 km lange lysløypa ferdig på Hasvik, med start fra skolen og opp til Korsvikvdalen. Der var også planer om å få til en hopp- og slalombakke i tilknytning til lysløypa, men dette ble ingenting av. Det ble imidlertid ryddet stein til akebakke i Kvannlia.

Det ble spilt volleyball på 1980- og 1990-tallet.


I 2006 ble det gjennomført en rehabilitering av lysløypa fra skolen til Kvannlia. En total rehabilitering og utvidelse av lysløypa er i dag under planlegging.Hasvik IL hederstegn

Hovedstyret kan vedta å gi hederstegn til personer som har gjort en innsats for klubben. Hederstegnet er foreningens emblem, krystallvase med emblemet inngravert, pluss blomsterbukett og tilhørende diplom. Hederstegnet kan gis til personer som har gjort seg bemerket i klubben for aktiv innsats, trener/instruktør, administrativ innsats eller for annen uegennyttig innsats for Hasvik IL.

Kandidater til hederstegnet kan foreslås av alle lagets medlemmer. Forslag leveres med skriftlig begrunnelse og evt. dokumentasjon til Hovedstyret. Hederstegnet deles ut på arrangement i regi av Hasvik Idrettslag.


Oversikt over innehavere av Hasvik Idrettslags hederstegn

1. Jorunn Bismo Eilertsen, aktiv og administrativ innsats - 2016

2. Henriette Bismo Eilertsen, aktiv, trener og administrativ innsats - 2016

3. Rolv Stølen, trener og administrativ innsats - 2016

4. Alfred Sivertsen, aktiv, trener og administrativ innsats - 2017Hasvik Idrettslag i sosiale medier:

Facebook:

Hasvik Idrettslag: www.facebook.com/HasvikIL

Hasvik IL - Turngruppa: www.facebook.com/HasvikILTurngruppa

Hasvik IL - Ski- og frigruppa: www.facebook.com/HasvikILskiogfri

Hasvik IL Volleyball: https://www.facebook.com/groups/913423355379238/


Instagram: hasvikil - www.instagram.com/hasvikil

#hasvikil #hasvikturn #opplevsørøya


Levert av IdrettenOnline