Medlemskap i Hasvik Idrettslag

Under teksten finnes elektronisk registreringsskjema for medlemskap i HIL.

Hasvik IL driver med turn, ski og fri, volleyball og svømmingHovedstyret er klubbens øverste organ mellom årsmøtete. Turngruppa har aktiviteter innen gymnastikk og turn for alle aldre. Ski- og frigruppa sørger for å dra i gang skiaktiviteter og tråkke opp skispor på vinteren. På sommeren setter de blant annet ut poster til turorientering. De overordnede oppgavene som for eksempel arbeid med utstyr og anlegg ligger hos Hovedstyret, samt å organisere andre aktiviteter som ikke nødvendigvis havner under undergruppene. Hasvik IL står også for Opplev Sørøya som består av vakre turer til forskjellige steder i kommunen.Fakturering

Hasvik Idrettslag benytter seg av medlemssystemet KlubbAdmin. Systemet tilbyr en enkel registrering og fakturering for brukerne. Hvert medlem får sin egen profil i MinIdrett. Faktura på kontingent og eventuelle treningsavgifter betales i MinIdrett, og hvert medlem vil få varsel på e-post. Dersom man ikke betaler innen forfallsdato sendes det purring på faktura. Det kan være lurt å sjekke "søppelpost/spam"-innboksen. Faktura som ikke betales kan føre til utmelding eller utestenging fra treninger.


Ved å melde seg inn aksepterer du/dere å betale en årlig kontingent til Hasvik IL. De som deltar på treningene til undergruppene må betale treningsavgift. Utmelding må skje skriftlig til medlemsansvarlig eller leder i undergruppa.


Kontingentsatser 2021

Hasvik Idrettslag:

Voksne: 200,-

Barn 0-17 år: 100,-

Familie: 500,-


Treningsavgifter 2021

Turn:
300,- for første familiemedlem

250,- for de neste familiemedlemmene

Svømmeskole:

400,- per deltaker


Vi håper flest mulig som benytter seg av idrettslagets tilbud blir medlem i HIL. Gjennom medlemskap har man medbestemmelsesrett og kan være med å påvirke aktivitetene.


Dersom du/dere velger å betale familiekontingent men allerede har betalt for barn eller andre i familien på f.eks. turn, gi beskjed slik at vi får satt riktig beløp på faktura som sendes ut. Ta kontakt med medlemsansvarlig Geir Magne Gamst, tlf. 404 91 780 eller send en e-post til medlem.hasvikil@gmail.comMed sportslig hilsen,
Styret

Hasvik Idrettslag
Skjema for medlemsskap

Skjema for medlemsskap i HIL

Huk av dersom du/dere vil tilknyttes en eller flere grupper. Treningsavgift kan tilkomme!

Fyll inn navn og fødselsdato på de resterende familiemedlemmene som skal inngå i medlemskapet

Fyll inn evnt. andre kommentarer til medlemskapet ditt

Levert av IdrettenOnline